تحمیل ناترازی به بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس/ عدم استقراض از بانک مرکزی

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند