تحقق ۲۲ درصد از برنامه صادرات غیر نفتی ۱۴۰۲

زاهدان- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از تحقق ۲۲ درصد از برنامه صادرات غیر نفتی ۱۴۰۲ استان در چهارماه اول سال خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند