تجارت خارجی ۳۵.۵ میلیارد دلار شد/ سهم ۱۵.۹ میلیارد دلاری صادرات

طی ۴ ماهه امسال مجموع تجارت خارجی کشور ۳۵.۵ میلیارد دلار شده که سهم صادرات ۱۵.۹ میلیارد دلار و سهم واردات ۱۹.۵ میلیارد دلار ثبت شده، بنابراین تراز تجاری منفی ۳.۶ میلیارد دلار است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند