تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم به ۲۷۶ میلیارد دلار رسید

میزان تجارت خارجی کشور در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم به ۴۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۷۶ میلیارد دلار رسید.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند