تبعات نگران‌کننده کتمان رسوب کالا

در حالیکه وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، حجم کالاهای رسوبی را ناچیز قلمداد می‌کنند، برخی اخبار حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد ظرفیت نگهداری محموله در بنادر ایران تکمیل شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند