تامین مالی طرح‌های زیرساختی ایران به دور از سیاست زدگی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا خواست راه‌ها و ابزارهایی را برای حمایت از پروژه‌های کشورمان ابداع کند و گفت: در بیشتر این زمینه‌ها می‌توان پروژه‌های فرامرزی را ت

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند