تاخیر وزارت صمت در بررسی درخواست مجوزهای کسب‌وکار

وزارت صنعت و معدن، تجارت با ۱۸ درصد تاخیر در بررسی درخواست مجوز بیشترین میزان تاخیر در بررسی درخواست مجوزهای کسب و کار را ثبت کرده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند