تأمین اعتبار آب و برق دستگاه‌ها مشروط به ثبت املاک در سامانه سادا

وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون بودجه امسال طی بخشنامه‌ای پرداخت اعتبارات جانبی دستگاه ها از جمله آب و برق را مشروط به ثبت اموال غیرمنقول آنها در سامانه سادا عنوان کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند