بهار ١٤٠٢، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی داشت

براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، در سه ماهه نخست سال ١٤٠٢ رشد کرد؛ اما فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی داشت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند