بنگاه‌های بانکدار یا بانک‌های بنگاه‌دار

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک ها به دلایل مختلف از جمله حفظ پول در چرخه بانک به بنگاه‌داری علاقه ویژه‌ای دارند هرچند هستند بنگاه‌هایی که بعدها تمایل به داشتن بانک داشته اند تا چرخه پول حفظ شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند