بستن راه‌های گریز مالیاتی راه کاری برای رسیدن به بودجه بدون نفت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اهمیت بسته شدن راه‌های گریز مالیاتی برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند