بررسی شکایت‌ مردم از قیمت‌گذاری خودروها در جلسه شواری رقابت

برخی از مردم با اعتراض به قیمت گذاری محصولات ثبت نامی خواستار احقاق حقوق خود هستند که قرار شد شورای رقابت با ورود به این موضوع مشکلات را بررسی نماید.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند