بررسی تحولات تجاری کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۲

صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند