بخشنامه های مالی با هماهنگی خزانه داری باید ابلاغ شود

بخشنامه خزانه داری کل کشور با موضوع «ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهای مالی دستگاههای اجرایی پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه داری کل کشور» ابلاغ شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند