بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ضرورت رفع تعهد ارزی دارو و تجهیزات

بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی موضوع ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از تاریخ ترخیص را ابلاغ کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند