با ضمانت صندوق توسعه ملی در ایران سرمایه‌گذاری کنید

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در گفتگو با شبکه جهانی جام‌جم از هموطنان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران با ضمانت صندوق توسعه ملی دعوت کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند