بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند