ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد

پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند