ایرادات برنامه هفتم توسعه/ در برنامه، شرایط کشور عادی فرض شده است

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچ‌کدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ در حالی که این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند