اولویت وزارت صمت واردات خودروهای حدود ۱۰ هزار یورو

مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت با بیان اینکه اولویت وزارت صمت فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورو است، گفت: در گام بعد به سراغ واردات خودروهای برقی و هیبریدی خواهیم رفت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند