انتظارات تورمی کاهش یافت/ باید سفته‌بازان را از بازار خارج کنیم

مشاور وزیر اقتصاد گفت: با اقداماتی نظیر اصلاحات مالیاتی، تشکیل بازار متشکل ارزی و … انتظارات تورمی نسبتا کاهش یافته است. البته هنوز با کنترل کامل فضای غیرمولد فاصله داریم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند