امضای تفاهمنامه سرمایه‌گذاری مشترک و تجارت ترجیحی با عمان

وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان برای امضای تفاهمنامه سرمایه گذاری مشترک و موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور به توافق رسیدند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند