الزام صدور صورت حساب الکترونیکی طلافروشان از ابتدای دی ماه

صاحبان مشاغل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد هستند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند