اقتصاد دانش بنیان مورد نیاز کشور است

مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اقتصاد کشور باید دانش بنیان شود تا متناسب با نیروی فارغ‌التحصیل دانشگاهی باشد. آیا صنایع کشور دارای چنین ظرفیتی هستند؟

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند