اقتصاد به بازار آزاد ارز شرطی شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس سیاست نادرست در ۱۰ سال گذشته اقتصاد به بازار آزاد ارز و دلار شرطی شده است و اقتصاد کشور از بازار آزاد ارز تاثیر می گیرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند