افغانستانی‌ها رتبه اول سرمایه‌گذاری در ایران

طبق آمار انجمن سرمایه گذاری ایران، در شش ماه اول سال جاری ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت گرفته که مهاجران افغانستانی از لحاظ تعداد سرمایه گذاری در رده اول هستند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند