افزایش ۵۵ درصدی بودجه عمرانی

سخنگوی اقتصادی دولت گفت:طبق گزارش خزانه داری تا پایان آذر ماه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد افزایش یافته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند