افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده حذف می شود

یک ایراد دیگر هم عمدتاً به یک درصد مالیات ارزش افزوده معترض بودند که به احتمال زیاد حالا ما در دولت داریم بررسی می‌کنیم به احتمال زیاد ممکن است آن یک درصد ارزش افزوده را دولت از لایحه حذف کن

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند