افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نخستین نشست مشورتی با کارشناسان اقتصادی گفت: با وجود ناترازی انرژی، افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در دستور کار نیست.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند