افزایش بهره‌وری مزایدات از طریق راه‌اندازی سامانه الکترونیکی

باتوجه به برگزاری ۹۰ هزار مزایده در سال و گردش مالی ۳۵ همتی مزایدات، اصلاح و ارتقای سازوکارهای برگزاری مزایدات از اهمیت بالایی برخوردار است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند