استقرار ۳۰ رایزن بازرگانی تا پایان سال/ اعزام رایزن به عربستان

رئیس اداره رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه هدف گذاری شده تا پایان سال تعداد رایزنان به ۳۰ نفر برسد، گفت: برای اولین بار نیز دو رایزن بازرگانی زن اعزام شدند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند