استقبال بیش از ۸۰ درصدی مؤدیان از مالیات مقطوع

سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ۳۱ خرداد ماه را آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عنوان و اعلام کرد تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از صاحبان مشاغل وضعیت مالیاتی خود را تعیین تکلیف کردند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند