استفاده مطلوب از فناوری هوش مصنوعی، نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه

در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های آینده نگر گفته شد که با هوش مصنوعی می‌شود قیمت نفت و کالاهای اساسی را در آینده تخمین زد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند