استراتژی مدون و رقابت پذیری، لازمه پیشرفت صنعت خودروسازی

در نشست تخصصی مرکز توسعه و آینده نگری که با موضوع صنعت خودروسازی برگزار شد اعلام شد؛ برای توسعه صنعت خودروی کشور نیازمند استراتژی مدون و رقابت پذیر هستیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند