استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته ایم

وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند