استانداردهای محیط زیستی اتوبوس های وارداتی کارکرده اعلام شد

استانداردهای محیط زیستی برای واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال به ترتیب یورو ۶، EEV، یورو ۵ به همراه فیلتر جاذب ذرات (نصب OEM) اعلام شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند