ارگان‌های دارای املاک، تأثیر مستقیم بر افزایش اجاره بها دارند

کاشمر ـ رئیس اتاق اصناف کاشمر گفت: ارگان‌هایی دارای زمین و املاک به نام حفاظت از حقوق مردم اجاره‌های بالایی برای املاک خود تعیین می‌کنند و این امر تأثیر مستقیم بر افزایش اجاره بها دارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند