ادعای دریافت دستمزد توسط هیات مولدسازی کذب است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکذیب ادعای حق الزحمه هیات مولدسازی، گفت: دستگاه قضا فورا درباره ادعای نادرست دریافت دستمزد توسط هیات ۷نفره مولدسازی ورود کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند