اخذ وجه تا زمان تصویب کاربرگ گواهی آموزش احکام، غیرقانونی است

طبق اعلام وزارت اقتصاد، اخذ هر گونه وجه بابت صدور گواهی آموزش احکام کسب و کار صادره توسط اتحادیه صنفی تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه غیرقانونی است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند