اختصاص ۵۰۰ هکتار زمین در ۵ شهر برای ساخت مسکن

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از اختصاص ۵۰۰ هکتار زمین در ۵ شهر برای ساخت مسکن خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند