ابر بدهی‌های دولت پیشین/ بدهی ۴۴۸ همتی به صندوق بازنشستگی کشور

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت قبل ۱۹۶ همت بدهی به بانک مرکزی، ۴۴۸ همت بدهی به صندوق های بازنشستگی و ۶۵۵ همت بدهی به نظام بانکی داشت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند