آیا درآمدهای مالیاتی دولت از حقوق‌بگیران تأمین می‌شود؟

برخی از کارشناسان اقتصادی مدعی اند در سال آینده حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان بار اصلی افزایش ۵۰ درصدی سهم مالیاتی در بودجه را بر دوش خواهند داشتِ اما واقعیت چیز دیگری است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند