آغاز ششمین حراج خرده‌فروشی برخط سازمان اموال تملیکی

ششمین حراج خرده فروشی سازمان اموال تملیکی از امروز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح الی یکشنبه ۹ مرداد ماه بر روی سامانه ستاد ایران قابل مشاهده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند