آسیب پذیری های بخش مالی، ارزی و تجاری کشور جبران می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رویکرد عملی دولت جدید ایران درس گرفتن از آسیب‌پذیری‌های گذشته به ویژه در سیاست مالی، تجاری و ارزی است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند