آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده چه تأثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟

یک کارشناس حوزه اقتصاد گفت:با ادامه‌ روند آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده اثرگذاری بانک مرکزی در بازار ارز افزایش پیدا کرده و ازسوی دیگر مردم وفعالان اقتصادی را نسبت به تورم خوش‌بین‌تر می‌کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند