۳ معضل جدی استفاده از اسناد عادی برای مردم

یک مقام مسئول گفت: معاملات معارض، کلاهبرداری از طریق فروش غیر مالک و فروش اموال عمومی یا اراضی دولتی به مردم سه نمونه عمده از مشکلات مراجعین به مراجع قضایی است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند