۳ دهک جامعه از کوپن استفاده می‌کنند/ مزیت استفاده از کالابرگ

معاون وزیر کار گفت: در طرح کالابرگ، مردم ۸۲۳ هزار تومان خرید می‌کنند و حدود ۶۰۰ هزار تومان آن را از یارانه خود می پردازند؛ یعنی ۲۲۳ هزار تومان کمتر پرداخت می‌کنند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند