۱۲۰۰ میلیارد تومان خودرو به مزایده گذاشته می‌شود

معاون سازمان اموال تملیکی گفت: در مزایده فوق العاده ۵۸۶ این سازمان ۳۵۰ دستگاه خودرو سواری و ماشین آلات راهسازی به مزایده گذاشته می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند