یارانه کدام خانواده‌ها افزایش می‌یابد؟

قرار است از امشب سه دهک اول یارانه شان افزایش یابد بنابراین خانوارهایی با درآمد ماهانه کمتر از ۶ میلیون تومان مشمول افزایش ۲۰ درصدی یارانه خواهند شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند