یارانه نقدی ساعت ۱۲ بامداد فردا واریز می شود

یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۲ مربوط به مهر ۱۴۰۲ به حساب تمام سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و از ساعت ۱۲ بامداد روز جمعه ۲۱ مهر قابل برداشت است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند